Jaarverslag 2016

Verslag van de activiteiten in het jaar 2016 van de Stichting African Hands.

Ook in 2016 zijn weer velen actief geweest om middels fondsenwerving de nodige gelden te verkrijgen om het werk van onze Stichting in Zuid Afrika mogelijk te maken.

Aan giften en donaties en de opbrengst van allerlei activiteiten is in 2016 ruim EUR 17.000,– binnengekomen.

Stichting African Hands ondersteunt een viertal projecten in Zuid Afrika, te weten:

 1. Kinderhuis Goeie Hoop in Gordon’s Bay (dicht bij Kaapstad). In 2015 zijn Stefan en     Jacoline van de Berg uit IJsselmuiden met hun gezin vertrokken naar Zuid Afrika om daar mee te werken in het kinderhuis Goeie Hoop. Middels een financiele bijdrage maakt onze Stichting hun werk daar mede mogelijk. Meer info omtrent de activiteiten van kinderhuis Goeie Hoop is te vinden op hun web-site.
 2. Sinds 2014 ondersteunen wij de hulporganisatie Mercy Air in White River. Zij verzorgen met hun eigen vliegtuigjes hulpvluchten vanuit hun thuisbasis in White River naar Mozambique en Botswana. Bij deze organisatie is Azarja Groot uit Leerbroek actief als piloot. In 2015 en 2016 zijn een aantal vrijwilligers uit Asperen/Leerdam naar Mercy Air geweest en hebben daar verschillende vrijwilligerswerkzaamheden uitgevoerd. Meer info op hun web-site.
 3. Onze Stichting is in 2007 opgericht met het doel om het OASIS project in Pretoria te financieren. Dit project wordt geleid door Mies Bac, samen met Bea v.d. Bosch. Bij OASIS (onderdeel van Hospivision) wordt een veelheid van cursussen en activiteiten gehouden welke als doel hebben de leefomstandigheden en de zelfredzaamheid van de meest kwetsbare hiv. Slachtoffers te verbeteren.
  Regelmatig begeleiden Mies en Bea vrijwilligers en stagiaires uit diverse landen. Deze vrijwilligers willen ook een bijdrage leveren aan het werk van OASIS.
  Er is veel animo voor de georganiseerde cursussen. Er worden computercursussen, bakcursussen en naaicursussen georganiseerd. Onlangs is een borduurmachine aangeschaft waarmee de cursisten geleerd wordt om fraaie artikelen te maken. Deze artikelen kunnen dan verkocht worden wat dan weer een beperkt inkomen oplevert.
  Op het terrein van OASIS is ook een groentetuin aanwezig, waar een aantal mensen een stukje grond heeft toebedeeld gekregen. Zij telen hier hun eigen groenten.
  Tevens worden dagelijks maaltijden verstrekt.
 4. Het vierde project wat wij ondersteunen is de hulporganisatie Hands at Work in White River. Diverse vrijwilligers uit de regio Leerdam/Asperen hebben de afgelopen tien jaar bij deze organisatie vrijwilligerswerk verricht.
  Hands at Work probeert de levensomstandigheden van de meest kwetsbare hiv/aids slachtoffers in de communities (dorpen/sloppenwijken) te verbeteren. Zij trachten in de communities lokale mensen (vaak kerkleiders) verantwoordelijk te maken voor de hulpverlening aan de mensen in de community. Hands at Work traint de lokale vrijwilligers en zorgt dat er continuïteit is. Het doel is om ervoor te zorgen dat de mensen (vooral kinderen) in de communities toegang hebben tot de basisvoorzieningen zoals voedsel, onderwijs en gezondheidszorg.
  In 2016 werd dit gebied in Zuid Afrika (Mpumalanga) zwaar getroffen door extreme droogte. Onze Stichting heeft in 2016 een extra financiele bijdrage verstrekt aan Hands at Work om noodhulp te kunnen verlenen.

Medio 2016 werden wij als Stichting benaderd door Loes Horstman uit Leerdam met het verzoek om de Boekenmarkt in Leerdam over te nemen. De Boekenmarkt is een organisatie welke het gehele jaar door gebruikte boeken verzamelt en inneemt van particulieren. Op enkele momenten in het jaar vindt dan een grote verkoop van deze boeken plaats. Aangezien Loes Horstman ook alle jaren de opbrengsten van deze Boekenmarkt heeft bestemd voor aidsslachtoffers in Afrika leek het haar een goed idee als wij haar werk verder zouden voortzetten. Na enkele weken van beraad en overwegingen hebben wij besloten dit inderdaad te gaan doen.
Sedert medio 2016 zijn we nu samen met een groep van ruim 20 vrijwilligers druk bezig om de Boekenmarkt Leerdam succesvol te runnen. De eerste verkoopmomenten in december 2016 en maart 2017 waren bemoedigend en lieten een mooie opbrengst zien.
In juni 2017 vindt de eerste echte grote verkoop plaats gedurende 3 weken vanuit gebouw Maranatha in Leerdam.

Wij spannen ons in om onze web site up to date te houden. Regelmatig worden artikelen geplaatst. Wij willen onze donateurs en andere begunstigers zo goed mogelijk informeren welke activiteiten ontplooid worden en hoe de opgehaalde gelden besteed worden.
Ook zijn we als Stichting actief op Facebook.

Wilt u onze activiteiten volgen kijk dan op : www.african-hands.nl

Ook in 2017 zullen we ons weer bezig houden met fondsenwerving voor de Stichting en hopen dat we, onder Gods leiding, onze activiteiten in Zuid Afrika kunnen blijven ondersteunen.

Leerdam, 2 mei 2017.
Namens de Stichting African Hands,

Gerrit den Hartog, secretaris/penningmeester