Wie is wie

Mies en Martien Bac:
Martien Bac is een voormalig huisarts uit Leerdam en is samen met zijn vrouw Mies in 2010 geëmigreerd is naar Pretoria in Zuid-Afrika. Mies is betrokken bij het Oasis project vanuit het Steve Biko ziekenhuis in Pretoria

Jan Jaap den Hartog:
Jan Jaap den Hartog maakte in 2007 tijdens een vakantiereis in Zuid-Afrika kennis met de christelijke hulporganisatie Hands at Work in White River. Vanaf 2008 tot 2014 is hij hier als vrijwilliger werkzaam geweest. In augustus 2014 is hij teruggekeerd naar Nederland. Als bestuurslid van de Stichting blijft hij contactpersoon voor Hands at Work.

Onderstaande mensen zijn betrokken bij de Stichting African Hands en houden zich bezig met fondsenwerving:

Janet Bac:
Janet Bac heeft aan de wieg gestaan van de vernieuwde website. In 2013 heeft zij dit overgedragen aan Bea van den Bosch. Janet houdt zich nu bezig met leiding geven aan de Boekenmarkt Leerdam.

Gerrit en Marianne den Hartog:
Gerrit voert de (financiële) administratie van de Stichting en zorgt voor de financiële verslaglegging. Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt die ter inzage ligt op het adres van de penningmeester, maar ook ook online te vinden is. Verder houden Gerrit en Marianne zich bezig met fondseninzameling en online verkoop via Marktplaats.

Bea van den Bosch:
Bea woont sinds oktober 2010 in Zuid-Afrika in verband met haar huwelijk met een Zuid-Afrikaanse man. Zij heeft al snel contact gezocht met Mies en Martin Bac en sinds 2011 is ze als vrijwilliger betrokken bij de Oasis. Ze verzorgt voor de Oasis de financiën en helpt met de administratieve kant van de trainingen, houdt voor de Stichting de website bij en is sinds 2014 betrokken als bestuurslid van de Stichting. Ze loopt nog regelmatig binnen bij de Oasis en heeft veel contact met Mies over het wel en wee op de Oasis.