Jaarverslag 2014

Verslag van de activiteiten in het jaar 2014 van de Stichting African Hands.

 

Ook in 2014 zijn weer velen actief geweest om middels fondsenwerving de nodige gelden te verkrijgen om het werk van de Stichting in Zuid Afrika mogelijk te maken.

Aan giften en de opbrengst van allerlei activiteiten is in 2014 ruim EUR 22.000,– binnengekomen.

Medio 2014 heeft de Stichting besloten haar bestuurssamenstelling uit te breiden. Het bestuur is nu compleet. Er zijn nu 3 bestuursleden in Nederland en 2 bestuursleden in Zuid Afrika.

In 2014 zijn er twee Skype vergaderingen gehouden waar alle bestuursleden aan deelnamen.

In een van deze vergaderingen is ook besloten dat de Stichting naast de bestaande projecten als OASIS en Hands at Work, ook nog een tweetal andere projecten/organisaties zal gaan ondersteunen, t.w. het project Goeie Hoop in Gordons Bay (nabij Kaapstad) en Mercy Air uit White River.

In maart 2015 zijn Stefan en Jacqueline v.d.Berg uit IJsselmuiden vertrokken naar Gordons Bay om daar het project Goeie Hoop (kindertehuis) mede vorm te gaan geven. Onze Stichting heeft hen voor 2015 een financiele bijdrage verstrekt om hun activiteiten mede mogelijk te maken.

Bij Mercy Air in White River zijn een aantal mensen uit de regio Leerdam al jarenlang werkzaam als vrijwilliger. Mercy Air verzorgt hulpvluchten vanuit hun thuisbasis in White River naar Mozambique en Botswana. Zeer recent nog waren er grote overstromingen in Mozambique waarbij Mercy Air hulp kon bieden.

Ook Mercy Air hebben wij voor 2015 een financiele bijdrage verstrekt om hun werkzaamheden te ondersteunen.

Ook in 2014 heeft Mies Bac met haar mensen in Pretoria het OASIS project gerund. Inmiddels mede bestuurslid Bea v.d.Bosch heeft haar hierin ondersteund. Bij OASIS (onderdeel van Hospivision) wordt een veelheid van activiteiten en cursussen gehouden welke ten doel hebben de levensomstandigheden van de meest kwetsbare hiv-slachtoffers te verbeteren.

In 2014 heeft onze Stichting ook een tweetal projecten van Hands at Work financieel gesteund. De Stichting heeft 10 kinderen in de community Mandlesive financieel geadopteerd voor een jaar zodat zij voeding, gezondheidszorg en onderwijs krijgen.

Tevens is een bijdrage verstrekt aan het Chinku kinderproject in Malawi.

Ook hebben we in 2014 besloten meer aandacht te schenken aan onze web site om ervoor te zorgen dat we onze donateurs ook aktueel informeren over de activiteiten welke er ontplooid worden en hoe de gelden besteed worden.

We kunnen nu stellen (mei 2015) dat onze site up to date is en dat er zeer regelmatig artikelen geplaatst worden (met foto’s) uit het werkveld welke inzicht geven in de besteding van de middelen.

Wilt u onze activiteiten volgen kijk dan op: www.african-hands.nl

Ook in 2015 zullen we ons weer bezig houden met fondsenwerving voor de Stichting en hopen we dat we, onder Gods leiding, onze activiteiten in Zuid Afrika kunnen voortzetten.

 

Leerdam, 30 mei 2015

Namens de Stichting African Hands,

Gerrit den Hartog, secretaris/penningmeester.