Jaarverslag 2015

Verslag van de activiteiten in het jaar 2015 van de Stichting African Hands.

Ook in 2015 zijn weer velen actief geweest om middels fondsenwerving de nodige gelden te verkrijgen om het werk van de Stichting in Zuid Afrika mogelijk te maken.

Aan giften en donaties en de opbrengst van allerlei activiteiten is in 2015 ruim EUR 14.000,– binnengekomen.

In 2014 hebben we besloten om naast onze bestaande projecten, Hands at Work en OASIS, nog een tweetal projecten te gaan ondersteunen, t.w. Mercy Air en Kinderhuis Goeie Hoop.

Afgelopen jaar hebben wij onze projecten kunnen ondersteunen met een bedrag van ruim EUR 17.000,–. Tevens hebben wij het project van Marloes Woudenberg in Zuid Afrika eenmalig ondersteund.

Begin 2015 zijn Stefan en Jaqueline van de Berg met hun gezin uit Ijsselmuiden vertrokken naar Gordons Bay (vlakbij Kaapstad) om daar mee te werken in het kinderhuis Goeie Hoop.
Mies en Martien Bac onderhouden regelmatig contact over de gang van zaken bij het kinderhuis. De familie vd Berg is inmiddels goed geacclimatiseerd in Zuid Afrika en draait volledig mee in het kinderhuis. Onze Stichting heeft middels een bijdrage hun uitzending naar Zuid Afrika mede mogelijk gemaakt.

Het andere doel wat wij sinds 2014 ondersteunen is de hulporganisatie Mercy Air in White River. Zij verzorgen hulpvluchten vanuit hun thuisbasis in White River naar Mozambique en Botswana. In 2015 zijn er veel hulpvluchten uitgevoerd naar Mozambique in verband met hevige overstromingen in dat land. Bij deze organisatie is Azarja Groot uit Leerbroek actief als piloot. Ook het werk van Mercy Air hebben wij als Stichting afgelopen jaar financieel ondersteund.
Daarnaast zijn een drietal vrijwilligers uit Asperen (John de Groot, Ewout de Jong en Daniel van Zee) in 2015 een viertal weken naar Mercy Air geweest en hebben daar verschillende (bouw) en herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Ook in 2015 heeft Mies Bac met haar mensen in Pretoria het OASIS project gerund. Mede bestuurslid Bea v.d.Bosch was hierbij haar rechterhand. Bij OASIS (onderdeel van Hospivision) wordt een veelheid van cursussen en activiteiten gehouden welke als doel hebben de leefomstandigheden en de zelfredzaamheid van de meest kwetsbare hiv-slachtoffers te verbeteren.
Mies en Bea zijn druk om bij OASIS voldoende vrijwilligers te krijgen en te houden zodat er zoveel mogelijk activiteiten ontplooid kunnen worden. De cursussen, zoals bak cursussen computercursussen en naaicursussen zijn steeds volgeboekt. Ook de groentetuin waar een aantal mensen hun eigen gewassen verbouwen wordt goed gebruikt.
Ook in een ander deel van de stad Pretoria is nu een (bescheiden) vestiging van OASIS actief, omdat er veel vraag is naar de activiteiten die georganiseerd worden.

Hands at Work in White River is een hulporganisatie welke onze Stichting al vanaf de oprichting ondersteunt. Diverse vrijwilligers uit onze regio zijn bij deze organisatie de afgelopen jaren als vrijwilliger actief geweest. In 2015 hebben wij middels een financiële bijdrage mogelijk gemaakt dat tien kinderen in een community toegang hebben tot voedsel/onderwijs en gezondheidszorg.
Hands at Work probeert de levensomstandigheden van de meest kwetsbare hiv slachtoffers in de communities (dorpen/sloppenwijken) te verbeteren. Zij trachten in de communities lokale mensen (vaak kerkleiders) verantwoordelijk te maken voor de hulpverlening aan de mensen in de community. Hands at Work traint de lokale vrijwilligers en zorgt dat er continuïteit is. Het doel is om ervoor te zorgen dat de mensen (vooral kinderen) in de communities toegang hebben tot de basisvoorzieningen zoals voedsel, onderwijs en gezondheidszorg.
Het gebied waar Hands at Work actief is wordt momenteel (voorjaar 2016) getroffen door extreme droogte waardoor het moeilijk wordt om de kinderen in de communities van voldoende voedsel te blijven voorzien.
Op hun verzoek hebben wij recent Hands at Work een extra bijdrage verstrekt om noodhulp te kunnen verlenen.

Wij spannen ons in om onze web site up to date te houden. Regelmatig worden artikelen geplaatst. Wij willen onze donateurs en andere begunstigers zo goed mogelijk informeren welke activiteiten ontplooid worden en hoe de gelden besteed worden.
Ook zijn we als stichting actief op Facebook.

Wilt u onze activiteiten volgen kijk dan op: www.african-hands.nl

Ook in 2016 zullen we ons weer bezighouden met fondsenwerving voor de Stichting en hopen we dat we, onder Gods leiding, onze activiteiten in Zuid Afrika kunnen voortzetten.

Leerdam, 27 juni 2016.
Namens de Stichting African Hands,
Gerrit den Hartog, secretaris/penningmeester.