Jaarverslag 2018

Verslag van de activiteiten in het jaar 2018 van de Stichting African Hands.

Berichtje van de penningmeester, december 2018.

We zijn bijna aan het eind gekomen van het jaar 2018. Een mooi moment om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Het jaar 2018 was voor onze Stichting in financieel opzicht een positief jaar. Middels acties, collecten, projecten en giften en natuurlijk onze voornaamste inkomstenbron, de boekenmarkt, is er dit jaar ruim EUR 20.000,– binnengekomen. Een prachtig bedrag!!!

In onze laatste bestuursvergadering hebben wij besloten hoe we deze gelden gaan besteden.

Aan steun voor de organisatie “Hands at Work” hebben we een bedrag van EUR 4.500,– toegezegd en inmiddels ook overgemaakt. Met dit bedrag zullen er 25 kinderen in de Mluti community (een arme sloppenwijk zeg maar) gedurende heel 2019 voedsel, onderwijs en gezondheidszorg krijgen. In deze community worden 50 kinderen op deze wijze geholpen. De zorg voor de andere 25 kinderen in deze community wordt door een andere sponsor verzorgd. Over de besteding van de gelden en de gang van zaken bij dit project worden wij meerdere keren per jaar geïnformeerd.

Daarnaast steunen wij de organisatie “Mercy Air”. Deze club mensen is te beschouwen als de flying doctors. Zij zijn , net als Hands at Work, gevestigd in White River in Zuid Afrika en werken ook veel samen met Hands at Work. Onze vrijwilliger John de Groot bezoekt dit project vrijwel jaarlijks en verricht hier dan zelf ook vrijwilligerswerk gedurende enkele weken. Mercy Air heeft enkele kleine vliegtuigjes en een helicopter. Met dit materieel worden veel hulpvluchten uitgevoerd, vaak naar Mozambique, waar men bijvoorbeeld tandartsen of verloskundigen brengt op zeer moeilijk bereikbare plaatsen welke niet of nauwelijks met ander vervoer te bereiken zijn. Ook worden zij ingezet om noodhulp te droppen op onbereikbare plaatsen.
Na overleg met de mensen ter plekke hebben we besloten dit werk te steunen met een bedrag van EUR 2.500,–.

Net als vorig jaar willen we ook het Philadelphia project in Namibie ondersteunen waar Lisette van Steijn werkzaam is.
Ook naar dit project hebben we inmiddels EUR 2.500,– overgeboekt.

Dan ten slotte nog het OASIS project van Mies Bac en Bea vd Bosch in Pretoria. Jullie hebben op de afsluiting van de boekenmarkt dit jaar ook al het een en ander kunnen horen over hun activiteiten binnen de OASIS. Duidelijk is dat er groei in zit en dat er inmiddels ook andere activiteiten zich aandienen. Men is ook betrokken bij het verlenen van pastorale zorg aan patiënten in het ziekenhuis en ook probeert men, in overleg met de gemeente, de levensomstandigheden in de wijk Melchizedek te verbeteren.
Ook zijn er plannen en wensen voor het gebouw waarin nu de OASIS gevestigd is. Wens is de keuken aanzienlijk uit te breiden en te professionaliseren zodat men over goed materiaal beschikt en op deze wijze meer maaltijden kan verzorgen en meer mensen kan opleiden.
Ook is een wens de computerruimte uit te breiden. Hier worden wekelijks computerlessen gegeven. De ruimte is klein en de oefencomputers zijn oud. Het zou ook prachtig zijn als er beter oefenmateriaal aangeschaft kan worden.
Dit wensenlijstje kost natuurlijk geld. Als bestuur hebben we besloten het komend jaar EUR 15.000,– beschikbaar te houden voor OASIS om verschillende van voornoemde wensen te kunnen realiseren.

Graag wil ik alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.

We mogen denk ik dankbaar terugzien op dat wat we met elkaar gerealiseerd hebben.

Namens de Stichting African Hands,
Gerrit den Hartog, penningmeester

PS: Wil je een beter beeld krijgen van de projecten?  Bezoek dan eens de web sites van de verschillende organisaties, of beter nog, misschien ben je een keer in de gelegenheid ze te bezoeken!!