Overige activiteiten

Er zijn diverse kerken in Leerdam en omgeving welke 1x per jaar een collecte houden, waarvan de opbrengst voor de Stichting African Hands is.

Bedrijven en Particulieren:

Inmiddels hebben we een min of meer vast aantal bedrijven en particulieren welke onze doelen een warm hart toedragen en ons regelmatig steunen met een gift.

Zoals u kunt lezen gebeurt er al het een en ander om fondsen te werven. Wij houden ons echter aanbevolen voor goede suggesties om nieuwe activiteiten te ontplooien welke onze inkomsten verder verhogen.

Omdat wij werken met “eigen mensen” in Zuid Afrika welke mede verantwoording dragen voor de verschillende hulpprojecten kunt u ervan overtuigd zijn dat de gelden op de juiste wijze besteed worden.