Stichting African Hands

Stichting African Hands is opgericht in 2007 door voormalig Leerdams huisarts Martien Bac.

De Stichting heeft ten doel het werven van fondsen welke gebruikt worden om de leefomstandigheden van aidsslachtoffers in Zuid-Afrika te verbeteren..

Hiertoe worden diverse activiteiten ontplooid, zoals :

  • het verkopen van Afrikaanse sieraden op jaarmarkten
  • het maken van mooie wenskaarten welke ook verkocht worden op markten
  • het interesseren van kerken voor de nood van aidsslachtoffers in Zuid Afrika met het verzoek om een collecte te bestemmen voor African Hands.
  • Het informeren van particulieren en bedrijven om hen te bewegen om een eenmalige of periodieke gift aan de Stichting te doen.
  • Verkoop van artikelen welke gemaakt zijn door aidspatiënten in Zuid Afrika.

 

Met de gelden welke wij op deze wijze verzamelen ondersteunen wij direct een tweetal projecten in Zuid Afrika, te weten het OASIS project waarvan Mies Bac de trekker is en de Zuid Afrikaanse christelijke hulporganisatie Hands at Work, waar Leerdammer Jan Jaap den Hartog al een aantal jaren als vrijwilliger werkzaam is. Zijn voornaamste werkzaamheden bestaan uit het bouwen van fatsoenlijke onderkomens voor aidswezen.

 

Hands at Work zet zich in om de leefomstandigheden van de meest kwetsbare aidsslachtoffers te verbeteren. Uitgebreide info over Hands at Work vindt u op hun web site www.handsatwork.org.

 

De besteding van de door de Stichting ingezamelde gelden vindt plaats via onze contactpersonen Mies Bac en Jan Jaap den Hartog.

Zij hebben er in Zuid Afrika direct zicht op waar de gelden het best ingezet kunnen worden. U kunt er dus van verzekerd zijn dat de gelden goed besteed worden.

 

De Stichting African Hands is door de fiscus erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (A.N.B.I.).

Dit betekent dat giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

 

Stichting African Hands, Bankrekeningnummer 45.16.23.096 bij ABN AMRO Bank Leerdam.