Oasis algemeen

Zuid-Afrika is ernstig getroffen door de ziekte Aids/HIV. Ook voor deze groep wil Oasis een locatie zijn waar pastorale gesprekken plaats kunnen vinden. In deze gesprekken worden mensen gemotiveerd om positief en gezond te leven. Verder wordt hen het belang verteld van het gebruik van de voorgeschreven medicatie: zowel voor de eigen gezondheid als ter voorkoming van verdere verspreiding van deze ernstige ziekte.

Daarnaast verstrekt Oasis voedsel- en kledingpakketten aan gezinnen die door maatschappelijk werk zijn geselecteerd. Lokale kerken en andere sponsoren doneren regelmatig middelen om deze pakketten te vullen. Ook de sponsering van de dagelijkse maaltijden komt van deze achterban.

Er is ook een aantal vaste vrijwilligers die speciaal zorgdraagt voor kinderen en deze naar school brengt en ophaalt. Verder ondersteunen zij mensen in rolstoelen en helpen ze patiënten om de juiste locaties te vinden in Steve Biko ziekenhuis. Dan vertellen zij patiënten gelijk over de verschillende trainingen die gegeven worden op de Oasis locatie naast het ziekenhuis.

We hebben bij de Oasis Bijbels beschikbaar in verschillende talen. De patiënten kunnen hiervoor een verzoek doen. Ook hebben we veel evangelisatie lectuur wat zo meegenomen kan worden. Op aanvraag praten we hierover met de mensen. We lezen dan met hen uit de Bijbel en bidden voor en met hen.

Een maal per week hebben we een ochtendopening. Er komt een predikant of Evangelist uit Pretoria en deze verzorgt een Schriftlezing met uitleg. We zingen met elkaar Hymnes en gezangen en doen voorbede voor het werk en de patiënten.

Onze grootste wens is dat de Oasis een plaats is van Liefde waar de mensen iets van Gods Liefde ervaren..