Hands at Work

Hands at Work helpt lokale kerken en gemeenschappen om zorg te dragen voor weeskinderen en alleenstaande, kwetsbare en zieke mensen (HIV/AIDS).

hands2

Dit wordt gedaan door een antwoord te geven op de vraag ‘hoe betrek je lokale mensen (vrijwilligers) bij de zorg voor elkaar en wat is hier voor nodig?’

Door jarenlange ervaring op dit gebied en een goede kennis van de lokale cultuur wordt een systeem ontwikkeld waarin gemeenschappen elkaar leren ondersteunen en de onderlinge dienstverlening wordt vergroot.

Website Hands at Work

 

Meest recente nieuwsitems Hands at Work:
  • Zeven toegewijde lokale vrijwillige zorgverleners ondersteunen de meest kwetsbare kinderen in de gemeenschap van Mluti. De liefde en zorg die ze bieden, zorgen ervoor dat elk kind fysiek, emotioneel en spiritueel wordt verzorgd. Maak kennis met Thomas, een van de 60 kinderen die wij vanuit African Hands ondersteunen:Verzorgster Sebenzile zocht naar de meest kwetsbare gezinnen

  • Door de corona uitbraak en lockdown maatregelen in Zuid Afrika hebben veel mensen in de sloppenwijken geen werk en inkomen meer. De honger en armoede is daardoor erg groot (de honger is nu op veel plaatsen een groter probleem dan corona infecties).  Twee organisaties die wij steunen zijn noodhulp gestart voor de gevolgen van deze

  • In Oktober hebben wij (John en Ruurd) vanuit Nederland Hands at Work en Mercy Air bezocht en ons ook enige tijd ingezet voor een aantal projecten waarvoor geld was ingezameld en door African Hands beschikbaar is gesteld. kinderen bij het care center Bij Hands at Work hebben wij de sloppenwijk bezocht waar we vanuit African

  • In oktober reizen twee Nederlanders naar Zuid Afrika om de projecten van African Hands te bezoeken. Zij zullen Hands at Work bezoeken waar vanuit Nederland een groep kinderen wordt gesponsord. Ook zullen zij bij Mercy Air hun handen uit de mouwen gaan steken. Een groot deel van hun tijd zullen zij op het terrein (vliegbasis)

  • In bijgevoegd document kunt u een update lezen over de Mluti Community waar we vanuit onze stichting enkele kinderen sponsoren. Verslag Hands at Work Mluti project oktober 2018