Mercy Air: "Hulp van boven voor mensen in nood"

ma_logo_myk_200mm

Mercy Air is in 1991 opgericht als een onafhankelijke Christelijke vliegende hulporganisatie.

De organisatie biedt veilige, professionele en kosteneffectieve luchtvaartdienstverlening aan voor humanitaire hulpverlening in zuidelijk Afrika. Op dit moment doet zij dit met twee vliegtuigen en twee helikopters.

Mercy Air ontvangt steun vanuit Zuid-Afrika, Verenigde Staten, Nederland en Zwitserland, met name vanuit kerken of andere christelijke organisaties.

algemeen_1

Het doel van Mercy Air is om directe hulp te verstrekken. Dit gebeurt door vervoer van slachtoffers van humanitaire- en natuurrampen. Ook is er vervoer van medische teams en ander vrachtvervoer naar rampgebieden. Dit gebeurt allemaal op een snelle en niet-bureaucratische wijze. Dit is mogelijk omdat Mercy Air zelfstandig en onafhankelijk is. Hierdoor kan zij snel reageren op een verzoek om hulp van een lokale organisatie of partner waarmee zij samenwerkt.

help_2help_3

Vanaf haar vliegbasis in Zuid-Afrika vliegt Mercy Air vele landen in zuidelijk Afrika. Zo hebben zij hulp geboden in Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Botswana, Malawi, Namibië, Swaziland en Madagaskar.

Op de vliegbasis zijn ook enkele huizen ingericht om gastvrijheid te bieden aan ondersteunende organisaties en vrijwilligers. Op die manier kunnen zendelingen bij Mercy Air tot rust komen in een ontspannen omgeving.

hospitality_1hospitality_2hospitality_3

algemeen_2Er zijn ook enkele Nederlanders als vrijwilliger werkzaam voor Mercy Air in Zuid-Afrika. Zij helpen vanuit verschillende disciplines om het werk van Mercy Air mogelijk te maken. Vanuit de stichting African Hands wordt steun gegeven aan enkele projecten van Mercy Air.

Zie voor meer informatie: https://www.mercyair.org

Meest recente nieuwsitems Mercy Air:
  • Op zondag 18 februari hebben we als bestuur van stichting African Hands een cheque ontvangen tijdens de ochtenddienst in de Koepelkerk te Arkel. Deze gemeente heeft een jaar lang Mercy Air als collecte/spaardoel gehad. In dit jaar is het geweldige bedrag van 3750 euro gespaard, waarvoor we alle betrokkenen en gevers van harte bedanken. We

  • Als stichting bekostigen we een groot project van Mercy Air dat nu plaatsvindt: De “Bakery Workparty” in Nhamesenguere ten noorden van Beira in Mozambique. Dit is een gebied waar veel HIV/aids problemen spelenMercy Air is hier sinds een week bij betrokken met hun grote vliegtuig (de Kodiak) en een helikopter. We ondersteunen de bouw van een hulppost in samenwerking met dominee

  • We willen jullie (stichting, vrijwilligers en sponsoren) enorm bedankten voor de geweldige zegen die jullie zijn geweest voor ons als gezin en voor Mercy Air in het afgelopen jaar! We zijn zo dankbaar voor jullie betrokkenheid en de steun die jullie zijn!In oktober is Hendri met een team naar Nhamissenguere in Mozambique gevlogen om daar

  • Mercy Air heeft in de afgelopen maanden weer verschillende outreaches gedaan. Er is een outreach naar Eswatini geweest waarbij een mobiele  kliniek werd opgezet in verschillende afgelegen dorpjes. Hier was speciaal aandacht voor de behandeling en counseling van mensen die HIV positief zijn. De helikopter is met een team naar Marromeu in Mozambique  gevlogen om

  • Door de corona uitbraak en lockdown maatregelen in Zuid Afrika hebben veel mensen in de sloppenwijken geen werk en inkomen meer. De honger en armoede is daardoor erg groot (de honger is nu op veel plaatsen een groter probleem dan corona infecties).  Twee organisaties die wij steunen zijn noodhulp gestart voor de gevolgen van deze