Beleidsplan 2023 – 2024

Beleidsplan 2023 / 2024 van de Stichting African Hands:

Ons doel is het verbeteren van de medische zorg en leefomstandigheden van de meest kwetsbare aidsslachtoffers in Zuid-Afrika. Dit doel bereiken we door de volgende projecten / organisaties te ondersteunen met financiële middelen:

  • Hands at Work – Sponsoring van 25 kinderen in de Mluti community (voedsel, onderwijs, gezondheidszorg)
  • Mercy Air – Het geven van medische noodhulp en ondersteuning bij rampen vanuit de lucht. Ondersteuning van Fam. ‘t Lam (vrijwilligers bij Mercy Air).
  • Oasis / Melchizedek – Door dagbesteding en het geven van trainingen de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen en kinderen vergroten en helpen om een nieuw en beter bestaan op te bouwen.
    Voorzien in voedsel en medische hulp
  • Philadelphia – Onderwijs en levenskwaliteit van weeskinderen en kwetsbare kinderen verbeteren
  • Goeie Hoop – Steun van de kinderen die in dit tehuis wonen (dit is een nieuw project voor ons als stichting)

Een groot deel van onze inkomsten komt uit het organiseren van Boekenmarkt Leerdam. Daarnaast geven we presentaties over de projecten die we steunen en ontvangen we regelmatig giften van kerken, verenigingen, bedrijven en particulieren.
We willen komende jaren de Boekenmarkt Leerdam blijven organiseren.

Aan het eind van ieder jaar begroten we de inkomsten voor het volgende jaar en worden er financiële toezeggingen gedaan aan de betrokken projecten / organisaties.
Een klein deel van ons vermogen wordt gereserveerd om in te kunnen zetten bij niet voorziene uitgaven (zoals extra hulp bij rampen) aan onze projecten / organisaties en om de continuïteit van onze ondersteuning voor enkele maanden te waarborgen.